Плащане на битови сметки чрез ePay.bg

25.02.2022

За да ползвате ePay.bg, се изисква достъп до интернет и еднократна регистрация, която се осъществява на няколко етапа:

  1. Необходимо е да направите първоначална регистрация в уебсайта на ePay.bg.
  2. След като сте въвели изискваните данни, трябва да отидете в меню „регистриране на карта в ePay.bg чрез банково извлечение” и да регистрирате своята карта Diners Club.
  3. Системата генерира  5-цифрен код, който ще получите в следващото месечно извлечение за своята карта Diners Club. Разбира се, можете да получите кода и във всеки един от клоновете на Fibank.
  4. Като последен етап за успешно приключване на регистрацията е необходимо да потвърдите 5 -цифрения код в уебсайта ePay.bg.

След като сте направили регистрацията, следвайте стъпките, които изисква системата на ePay.bg.

За плащанията с карта Diners Club в ePay.bg се дължи такса върху сумата на всяка трансакция, съгласно тарифата на ePay.bg, която е публикуване на ePay.bg.