Погасяване на задължения по карта Diners Club чрез ePay.bg

01.01.2021

Дайнърс клуб България дава възможност за погасяване на задължението по вашата карта Diners Club чрез системата ePay.bg.
С ePay.bg можете да погасявате дължими суми по Diners Club кредитни карти дистанционно от своя компютър.

Как да погасите дължима сума по Diners Club кредитна карта чрез ePay.bg?

За да ползвате ePay.bg, се изисква достъп до интернет и еднократна регистрация в системата.
Възможностите за погасяване на задължения са две:

1ви вариант – При получено съобщение за чакащо задължение:

  1. След вход в ePay.bg избирате меню „Плащане на сметки”, подменю „Регистрирайте Вашите битови сметки за плащане” и „Diners Club Bulgaria” като търговец;
  2. След това избирате „Регистрация” и въвеждате клиентския си номер в Diners Club;
  3. След успешна регистрация всеки месец ще получавате уведомление по имейл с информация за чакащото Ви задължение към Дайнърс Клуб България.

2ри вариант - Вие избирате каква сума да платите:

  1. След вход в ePay.bg избирате меню „Плащане на сметки”, подменю „Предплатени услуги” и избирате логото на Diners Club;
  2. Следвате стъпките, които изисква системата на ePay.bg – въвеждате платежен инструмент, клиентския си номер в Diners Club и избраната от Вас сума за погасяване.