SMS известия при авторизация с кредитна карта Diners Club

05.01.2015

С услугата SMS известия при авторизации с кредитни карти Diners Club, следите движението на парите си и можете да се защитите от евентуални измами и злоупотреби.

Като притежател на кредитна карта, издадена от Diners Club България, и след предварителна регистрация за услугата "SMS известия при авторизации с кредитни карти Diners Club" можете да получавате SMS известие на Вашия мобилен телефон непосредствено след всяка извършена онлайн авторизация при плащане с картата. По този начин Вие следите своите плащания и ще разберете веднага, ако с Вашата карта се извърши непозволена от Вас трансакция.В случай че не можете да извършите плащане, SMS известието ще Ви даде точната причина за неуспешната трансакция – недостатъчна наличност, надвишен лимит, грешно въведен персонален идентификационен номер (ПИН) и друга информация.

Защо да ползвате услугата?

сигурност – Вие следите ползването на картите си, а чрез тях Вашите лични средства, кредитния лимит или овърдрафт, който ползвате при плащания в интернет, пазаруване или теглене на пари в брой както в България, така и в чужбина;

спокойствие – ако установите неправомерно ползване на Вашата карта, сигнализирате веднага в Diners Club България. По този начин се предпазвате от риска да загубите пари, ако Вашата карта е открадната, загубена или фалшифицирана;

денонощно обслужване - независимо къде се намирате, в България или в чужбина, Вие ще получавате информация 24 часа, 7 дни в седмицата;

контрол:

- получавате детайлна информация за всяка успешна авторизация като дата, час, вид на трансакцията - теглене в брой или плащане, банкомат и ПОС терминал, на който е извършена;

- научавате точната причина за всяка неуспешна трансакция.

Важно е да знаете:

Възможно e да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина, в страна извън Европейския съюз или САЩ и/или сте избрали да ползвате роуминг с някои от мобилните оператори в приложения списък.

Ако имате регистрация за получаване на SMS за някоя от услугите на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА: авторизации с карти, плащане на комунални услуги, движение по сметка, преводи през Виртуалния клон или др. и сте сменили мобилния оператор, запазвайки номера си, моля да ни уведомите за промяната. На електронен адрес: info@diners.bg изпращайте номера на Вашия мобилен телефон и информация от кой и към кой оператор сте го прехвърлили. Ние ще се погрижим да продължите да ползвате успешно услугите ни.