Сигурност за онлайн покупки

01.03.2022


Програмата ProtectBuy е услуга, която Дайнърс клуб България предлага на клиентите си, за всички свои кредитни карти, с цел по-голяма сигурност при онлайн разплащания.

За тази цел се използва 3D парола, която е еднократно валиден код, служещ за идентифициране на картодържателя и потвърждаване на трансакции при интернет търговци, участващи в програмата ProtectBuy. Кодът се получава на предварително регистриран мобилен номер, за конкретна покупка и е валиден 5 минути.

При използване на тази услуга, освен стандартните данни, които се изискват от търговците при плащания през интернет - номер и валидност на картата, име на притежателя и CVV(CVC) код, клиентът въвежда и 3D Secure парола (комбинация от букви и цифри).

Как работи ProtectBuy?

Изолзването на услугата не променя начина, по който сте пазарували до този момент. Преди завършване на плащането, ще бъдете попитани за еднократната Ви, 3D парола, която сте  получили на предварително регистриран мобилен номер и е известна единствено на Вас. След правилното й въвеждане, плащането ще може да бъде осъществено.

Тази допълнителна стъпка, прави покупките Ви през интернет, още по-сигурни, когато търговци са регистрирани в програмата ProtectBuy.

Какво е нужно да направите, за да имате по-сигурни интернет плащания?

За  да  осъществявате плащания в интернет, при търговци участващи в програмата ProtectBuy,  със своята кредитна карта Diners Club International, е нужно да имате активна регистрация  в интернет платформата MyDinersClub .

          1. Ако нямате регистрация в интернет платформата MyDinersClub

Необходима е регистрация на адрес www.my.diners.bg, с Вашия клиентски номер, който може да видите от извлечението на своята Diners Club карта или да получите от наш служител в офис на Fibank или по телефона.

След завършване на регистрация, трябва задължително да я потвърдите/активирате в офис на Първа Инвестиционна Банка.

Повече информация може да намерите на www.diners.bg/MyDinersClub.

          2. Ако вече имате активна регистрация в интернет платформата MyDinersClub.

Необходимо е да се уверите, че въведения мобилен номер е коректен, защото на него ще получавате еднократната 3D парола за сигурни интернет разплащания. Това може да направите от меню Настройки >>> Потребителски настройки.