Начини за погасяване на задължения

24.02.2022

Моля, винаги при плащане като основание да се вписва кл.№ на клиента или три имена и ЕГН.


1. През платформата my.diners.bg

 • Menu “Плащания“- въвежда се картата по която трябва да се направи погасяване и сумата на плащане;
 • След натискане на бутона „Плати“ , се визуализира екран, в който се въвеждат данните на картата /Дебитна или Кредитна/ от която ще се извърши плащането и „Send”.
 • При плащане с карта с допълнителна 3D сигурност се въвежда полученият на SMS код и се натиска “Send”. В случай, че картата няма 3D сигурност системата извежда директно съобщение за статус на плащането (успешно/неуспешно).

2. Плащане директно по Сметка BG30FINV915010BGDINERS:

 • На каса в Офис на ПИБ – служител на ПИБ внася средствата по сметката на Дружеството, като в основание вписва кл.№ на клиента или три имена и ЕГН;
 • Чрез превод от друга банкова сметка – през интертнет банкиране или др. банка, като в основание се вписва кл.№ на клиента или три имена и ЕГН.

3. Автоматично погасяване 

 • След подаване на Искане/Формуляр за Директен дебит/автоматично погасяване по картата/ в офис на ПИБ, служител на банката активира тази функционалност. Това е възможно само и единствено ако лицето има сметка/и в Банката.
 •    

4. На каса на EasyPay

 • От изключителна важност е  в основание да се посочи кл.№ на клиента или три имена и ЕГН. 

5. През ePay.bg 

 • Трябва да имате регистрация в системата.
 • Всеки регистриран потребител получава платежна сметка/микросметка/
 • Aко вече имате регистрация, е достатъчно да активирате платежната си сметка след вход в системата с парола и потребителско име.