MyDinersClub – лесни и удобни справки за Вашата карта Diners Club!


Дайнърс клуб България създаде своята система за извлечения и услуги MyDinersClub, за да отговори на очакваниятя и изискванията за бърз достъп до информация и улеснено разплащане с кредитни карти Diners Club, на своите клиенти. Чрeз MyDinersClub може лесно и удобно да се правят справки за кредитни карти Diners Club от компютър или мобилен телефон, без да се посещава банков офис.

По всяко време MyDinersClub дава информация за:

  • извлечения по кредитни карти Diners Club;
  • справки за извършени с картата авторизации и трансакции;
  • погасяване на задълженията по Diners Club карта;
  • оборот за посещение на VIP летищни салони;
  • достъп до метода за разплащане PayFly, достъпен за всички сайтове, позволяващи плащане през ePay.bg.

Допълнително клиентите физически лица могат да:

  • заплащат комунални услуги (ток, телефон, вода и други);
  • заплащат местни данъци и такси;
  • получават имейл известия при възникнало плащане с карта Diners Club.

Как да активирате MyDinersClub?

В платформата MyDinersClub могат да се регистрират клиенти с лични и корпоративни кредитни карти Diners Club. След успешна регистрация, същата е нужно да бъде потвърдена. Потвърждение на регистрация, може да се извършите по един от двата начина:

  • В удобен за клиента офис на Първа инвестиционна банка АД с документ за самоличност и номера на регистрацията;
  • Чрез мобилно приложение Евротръст, което позволява идентификация и подписване на документи от мобилен телефон, без да е нужно да се посещава офис на Първа Инвестиционна Банка АД.

Повече информация за портала за дистанционно подписване може да намерите на https://evrotrust.com/. В случай, че клиент желае да потвърди регистрацията си за MyDinersClub чрез Портала е нужно да се свърже с Дайнърс клуб България на телефон: +359 2 8171 330 в работни дни между 09:00 и 17:30 ч.

Регистрацията, поддръжката и ползването на MyDinersClub е безплатно.Приложението е достъпно на адрес www.my.diners.bg, където ще намерите подробна информация за условията за ползване на услугата и пълните й функционалности.

 Инструкция за работа със системата за електронни извлечения и услуги MyDinersClub