DC Prive

DC Prive

Diners Club International Privé е най-елитната кредитна карта в световен мащаб. Нейни притежатели са най-известните и преуспяващи личности.

Кредитна карта Diners Club International Privé можете да получите само след покана от страна на Дайнърс клуб България и Първа инвестиционна банка. Черното бижу е с кредитен лимит до 100 000 лева.

 • Персонално обслужване;

 • Личен асистент при пътуване или пазаруване;

 • Безплатен достъп в над 1300 летищни салона на редица международни летища, при натрупан оборот с картата.

 • Специални отстъпки в търговската мрежа.


 • Параметри и бонус програми
 • Такси и комисионни
 • Документи
 • Допълнителна информация
 • VIP летищни салони

  Времето между полетите може да е по-приятно с кредитни карти Diners Club и възможността за достъп и консумация до над 1300 летищни салона в целия свят. Всеки салон предлага на своите посетители разнообразие от освежаващи напитки, леки закуски, достъп до интернет, развлекателни издания.
  Виж още

  Застраховки

  Картата Diners Club носи уникално чувство за сигурност със застрахователна полица при пътуване в чужбина и полица за застраховка за злополука, която се активира чрез редовното използване на картата на местата за продажба.
  Виж още

  Кешбек програма

  С нашата кешбек програма имате възможност да спестявате, докато пазарувате със своята кредитна карта Diners Club при търговци в страната и чужбина. Колкото повече пазарувате с Вашата карта, толкова повече печелите. С всяка покупка, която отговаря на условията на Програмата, трупате бонус точки за всеки похарчен лев.
  Виж още

  Каталог с отстъпки

  Притежателите на карта Diners Club полздват остпърки в избрани обекти от 5% до 50%. Можете лесно и бързо да намерите обект според града или вида на обекта в нашия каталог с отстъпки. Използвайте картата си Diners Club и бъдете готови да спечелите отстъпки.
  Виж още

  Wi-Fi програма

  Останете „онлайн“ навсякъде по света с Вашата кредитна карта Diners Club! Имаме удоволствието да Ви уведомим, че добавяме още една привилегия за нашите клиенти, а именно възможност за използването на безплатен Wi-Fi достъп от над 65 милиона точки в 180 държави. Сега може да бъдете винаги „онлайн“ независимо за къде пътувате.
  Виж още
 • Извадка от Тарифата за такси и комисиони на Дайнърс клуб България АД


  Издаване на карта:
       без такса
  Месечна членска такса:
  • основна карта – BGN 80.00;
  • допълнителна карта – BGN 30.00.
  Такса за преиздаване на карта поради кражба, загубване или забравен ПИН код
       30 лева
  Такси:
  • за плащане при търговец - без такса
  • за теглене на суми в брой от банкомат - 4 лева + 3%
  • за теглене на суми в брой в клон на ПИБ АД - 5%


  Запознайте се с Тарифа на Дайнърс клуб България • Договор за револвираща кредитна карта

  Договор за кредитна карта тип charge

  Общи условия за револвираща кредитна карта

  Общи условия за кредитна карта тип "charge"

  Застрахователен Сертификат

  Лимити

  Декларация за свързаност

  Речник на стандартизирани термини

  Информация за такси

 • Kредитна карта Diners Club-MasterCard Classic се издава като револвираща и дава възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

  Всяка новоиздадена кредитна карта Diners Club-MasterCard Classic, може да бъде основна или допълнителна, издадена към вече съществуваща карта Diners Club.

  • основна карта - издава се на титуляр - физическо лице, на което се отпуска кредитният лимит.
  • допълнителна карта - издава се, по искане на титуляря, на негови близки или членове на семейството. Титулярят на основната кредитна карта е отговорен за покриването на разходите по допълнителната карта.


   

  Кредитен лимит

  индивидуален кредитен лимит според кредитна оценка

  Валута на кредитния лимит

  левове

  Всички разходи, извършени в чужбина, се осчетоводяват по картата в лева по курс на Diners Club International в деня на обработка на съответната операция.

  Обезпечение:
   

  • поръчителство или
  • парични средства внесени като гаранция

  Срок за издаване

  • до 5 работни дни
  • експресно - до 24 часа

  Срок на валидност
   на картата

  3 години

  Подновяване на карта

  Diners Club картите се подновяват автоматично, освен ако титулярят на партидата в едномесечен срок преди изтичане на валидността на картата не изрази писмено своето несъгласие картата му да бъде подновена.

  Краен срок за погасяване на задълженията при карта тип "револвираща"

  • датата, посочена в извлечението
  • всяко 15-то число на календарния месец (първият работен ден след 15-то число на месеца)

  Погасяване на задълженията:

  Сметка на Дайнърс Клуб България за погасяване на дължимите суми при Първа инвестиционна банка:
   BG30 FINV 9150 10BG DINERS.