Evolve First Lady Red

Evolve First Lady Red

Вземете кредитна карта Evolve и се възползвайте от предимствата на два световни бранда - Diners Club и Mastercard. Сами избирате с коя платежна система да заплатите и разполагате с една пластика, един ПИН код и общ кредитен лимит, за да имате максимално улеснение при използване на картата.

Безконтактните плащания в търговски обекти в България и чужбина позволяват още по-бързи разплащания, а двуфакторната автентикация осигурява защитени онлайн покупки.

Кредитна карта Evolve First Lady Red осигурява достъп и консумация до над 1300 VIP летищни салона, безплатна застраховка "Рак на гърдата" и Каталог с отстъпка при търговци в страната.

 • Възможност сами да избирате с коя платежна система да заплатите
 • Ползвате един ПИН 
 • Ползвате един общ лимит
 • Получавате едно извлечение
 • Плащате безконтактно в търговски обекти в страната и чужбина без такса
 • пазарувате онлайн, още по-сигурно, с 3D автентикация
 • Сменяте ПИН кода на всеки АТМ в страната

 • Бонус програми
 • Кандидатстване
 • Такси и комисионни
 • Документи
 • Допълнителна информация
 • VIP летищни салони

  Времето между полетите може да е по-приятно с кредитни карти Diners Club и възможността за достъп и консумация до над 1300 летищни салона в целия свят. Всеки салон предлага на своите посетители разнообразие от освежаващи напитки, леки закуски, достъп до интернет, развлекателни издания.
  Виж още

  Fast Track на Летище София

  Услугата Fast Tracк гарантира приоритетно преминаване през първа проверка на лични документи и приоритетна лента за проверка на багаж на Летище София – Терминал 2. Бързият достъп до самолета дава възможност да се насладите на предстоящия полет по-пълноценно.
  Виж още

  Кешбек програма

  С нашата кешбек програма имате възможност да спестявате, докато пазарувате със своята кредитна карта Diners Club при търговци в страната и чужбина. Колкото повече пазарувате с Вашата карта, толкова повече печелите. С всяка покупка, която отговаря на условията на Програмата, трупате бонус точки за всеки похарчен лев.
  Виж още

  Застраховки

  Картата Diners Club носи уникално чувство за сигурност със застрахователна полица при пътуване в чужбина и полица за застраховка за злополука, която се активира чрез редовното използване на картата на местата за продажба.
  Виж още

  Concierge услуги

  Направете живота си по-лесен с Mastercard Concierge (личен асистент), който предоставя възможност на картодържателите на кредитни карти EVOLVE Prive, издадени от Дайнърс клуб България, да разполагат с времето си, като им предоставя редица услуги, с които да улесни ежедневието им. Екип от професионалисти се грижи Вашето желание да бъде изпълнено, независимо дали става въпрос за пътуване, забавление, почивка или бизнес ангажимент.
  Виж още

  Гратисен период и заплащане на задължение

  Револвиращи кредитни карти Evolve First Lady red предлагат безлихвен гратисен период до 45 дни за покупки и теглене на пари в брой. Възползвайте се от възможноста да увеличите разполагаемите си средства без лихва до 45 дни всеки месец.
  Виж още

  Wi-Fi програма

  Останете „онлайн“ навсякъде по света с Вашата кредитна карта Diners Club! Имаме удоволствието да Ви уведомим, че добавяме още една привилегия за нашите клиенти, а именно възможност за използването на безплатен Wi-Fi достъп от над 65 милиона точки в 180 държави. Сега може да бъдете винаги „онлайн“ независимо за къде пътувате.
  Виж още

  Каталог с отстъпки

  Притежателите на карта Diners Club полздват остпърки в избрани обекти от 5% до 50%. Можете лесно и бързо да намерите обект според града или вида на обекта в нашия каталог с отстъпки. Използвайте картата си Diners Club и бъдете готови да спечелите отстъпки.
  Виж още
 • Можете да кандидатствате за издаване на кредитна карта Evolve First Lady Red, ако сте:

  • физическо лице, навършило 18 години;
  • български гражданин или чужденец с постоянно пребиваване в България;

  Искане за издаване на кредитна карта Evolve Classic можете да подадете:

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Искане за издаване за кредитна карта, задължително подписано от кредитоискателя, което да подадете в удобен офис на Fibank или онлайн;
  • Копие от личната карта на кредитоискателя;
  • Декларация за свързаност по образец на Fibank.
  • В случай, че бъдете одобрен с Вас ще се свърже служител на Дайнърс клуб България, за уточняване на офис на Fibank за получаване на пластика и ПИН код. Срок за получаване до 3 работни дни за град София и до 5 работни дни за страната, след обработване на Вашето искане.

 • Извадка от Тарифата за такси и комисиони на Дайнърс клуб България АД


  Издаване на карта: 
       без такса 
  Месечна членска такса: 
  • основна карта – BGN 16.00
  • допълнителна карта – BGN 16.00
  Такса за преиздаване на карта поради кражба, загубване или забравен ПИН код 
       20 лева 
  Такси: 
  • за плащане при търговец - без такса
  • за теглене на суми в брой от банкомат - 4 лева + 3%
  • за теглене на суми в брой в клон на ПИБ АД - 5%


  Запознайте се с Тарифа на Дайнърс клуб България


 • Договор за револвираща кредитна карта EVOLVE

  Общи условия за револвиращи кредитни карти EVOLVE

  Застрахователен Сертификат "Рак на гърдата"

  Речник на стандартизирани термини

  Декларация за свързаност

  Информация за такси

  Лимити

 • Kредитна карта Diners Club-MasterCard Classic се издава като револвираща и дава възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

  Всяка новоиздадена кредитна карта Diners Club-MasterCard Classic, може да бъде основна или допълнителна, издадена към вече съществуваща карта Diners Club.

  • основна карта - издава се на титуляр - физическо лице, на което се отпуска кредитният лимит.
  • допълнителна карта - издава се, по искане на титуляря, на негови близки или членове на семейството. Титулярят на основната кредитна карта е отговорен за покриването на разходите по допълнителната карта.


   

  Кредитен лимит

  индивидуален кредитен лимит според кредитна оценка

  Валута на кредитния лимит

  левове

  Всички разходи, извършени в чужбина, се осчетоводяват по картата в лева по курс на Diners Club International в деня на обработка на съответната операция.

  Обезпечение:
   

  • поръчителство или
  • парични средства внесени като гаранция

  Срок за издаване

  • до 5 работни дни
  • експресно - до 24 часа

  Срок на валидност
   на картата

  3 години

  Подновяване на карта

  Diners Club картите се подновяват автоматично, освен ако титулярят на партидата в едномесечен срок преди изтичане на валидността на картата не изрази писмено своето несъгласие картата му да бъде подновена.

  Краен срок за погасяване на задълженията при карта тип "револвираща"

  • датата, посочена в извлечението
  • всяко 15-то число на календарния месец (първият работен ден след 15-то число на месеца)

  Погасяване на задълженията:

  Сметка на Дайнърс Клуб България за погасяване на дължимите суми при Първа инвестиционна банка:
   BG30 FINV 9150 10BG DINERS.