Diners Club Classic

Diners Club Classic

Вземете своята Diners Club карта и се възползвайте от множеството отстъпки и оферти, които предлагаме. Безконтактните плащания в търговски обекти в България и чужбина позволяват още по-бързи разплащания, а двуфакторната автентикация осигурява защитени онлайн покупки.

Кредитна карта Diners Club Classic осигурява достъп и консумация до над 1300 VIP летищни салона, включване в нашата кешбек програма и застраховка за пътуване.

 • плащате в търговските обекти в България и по света;
 • пазарувате онлайн;
 • теглите пари в брой от всички банкомати по света с логото на Diners Club и/или Pulse и от всички клонове на Fibank.

 • Бонус програми
 • Кандидатстване
 • Такси и комисионни
 • Документи
 • Допълнителна информация
 • VIP летищни салони

  Времето между полетите може да е по-приятно с кредитни карти Diners Club и възможността за достъп и консумация до над 1300 летищни салона в целия свят. Всеки салон предлага на своите посетители разнообразие от освежаващи напитки, леки закуски, достъп до интернет, развлекателни издания.
  Виж още

  Застраховки

  Картата Diners Club носи уникално чувство за сигурност със застрахователна полица при пътуване в чужбина и полица за застраховка за злополука, която се активира чрез редовното използване на картата на местата за продажба.
  Виж още

  Кешбек програма

  С нашата кешбек програма имате възможност да спестявате, докато пазарувате със своята кредитна карта Diners Club при търговци в страната и чужбина. Колкото повече пазарувате с Вашата карта, толкова повече печелите. С всяка покупка, която отговаря на условията на Програмата, трупате бонус точки за всеки похарчен лев.
  Виж още

  Гратисен период и заплащане на задължение

  Револвиращи кредитни карти DC Classic предлагат безлихвен гратисен период до 45 дни за покупки и теглене на пари в брой. Възползвайте се от възможноста да увеличите разполагаемите си средства без лихва до 45 дни всеки месец.
  Виж още

  Wi-Fi програма

  Останете „онлайн“ навсякъде по света с Вашата кредитна карта Diners Club! Имаме удоволствието да Ви уведомим, че добавяме още една привилегия за нашите клиенти, а именно възможност за използването на безплатен Wi-Fi достъп от над 65 милиона точки в 180 държави. Сега може да бъдете винаги „онлайн“ независимо за къде пътувате.
  Виж още

  Каталог с отстъпки

  Притежателите на карта Diners Club ползват остпърки в избрани обекти от 5% до 50%. Можете лесно и бързо да намерите обект според града или вида на обекта в нашия каталог с отстъпки. Използвайте картата си Diners Club и бъдете готови да спечелите отстъпки.
  Виж още
 • Можете да кандидатствате за издаване на кредитна карта Evolve Classic, ако сте:

  • физическо лице, навършило 18 години;
  • български гражданин или чужденец с постоянно пребиваване в България;

  Искане за издаване на кредитна карта Evolve Classic можете да подадете:

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Искане за издаване за кредитна карта, задължително подписано от кредитоискателя, което да подадете в удобен офис на Fibank или онлайн;
  • Копие от личната карта на кредитоискателя;
  • Декларация за свързаност;
  • В случай, че бъдете одобрен с Вас ще се свърже служител на Дайнърс клуб България, за уточняване на офис на Fibank за получаване на пластика и ПИН код. Срок за получаване до 3 работни дни за град София и до 5 работни дни за страната, след обработване на Вашето искане.

 • Извадка от Тарифата за такси и комисиони на Дайнърс клуб България АД

                                         

  Издаване на карта: без такса
  Месечна членска такса:
  • основна карта - 4,00 лева;
  • допълнителна карта - 3 лева.
  Такса за преиздаване на карта поради 
  кражба, загубване или забравен ПИН код
  20 лева
  Такси:
  • за плащане при търговец - без такса
  • за теглене на суми в брой от банкомат - 4 лева + 3%
  • за теглене на суми в брой в клон на ПИБ АД - 5%

  Запознайте се с Тарифа на Дайнърс клуб България


 • Договор за револвираща кредитна карта

  Договор за кредитна карта тип charge

  Общи условия за револвираща кредитна карта

  Общи условия за кредитна карта тип "charge"

  Застрахователен Сертификат

  Лимити

  Декларация за свързаност

  Речник на стандартизирани термини

  Информация за такси

 • Kредитна карта Diners Club-MasterCard Classic се издава като револвираща и дава възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

  Всяка новоиздадена кредитна карта Diners Club-MasterCard Classic, може да бъде основна или допълнителна, издадена към вече съществуваща карта Diners Club.

  • основна карта - издава се на титуляр - физическо лице, на което се отпуска кредитният лимит.
  • допълнителна карта - издава се, по искане на титуляря, на негови близки или членове на семейството. Титулярят на основната кредитна карта е отговорен за покриването на разходите по допълнителната карта.


   

  Кредитен лимит

  индивидуален кредитен лимит според кредитна оценка

  Валута на кредитния лимит

  левове

  Всички разходи, извършени в чужбина, се осчетоводяват по картата в лева по курс на Diners Club International в деня на обработка на съответната операция.

  Обезпечение:
   

  • поръчителство или
  • парични средства внесени като гаранция

  Срок за издаване

  • до 5 работни дни
  • експресно - до 24 часа

  Срок на валидност
   на картата

  3 години

  Подновяване на карта

  Diners Club картите се подновяват автоматично, освен ако титулярят на партидата в едномесечен срок преди изтичане на валидността на картата не изрази писмено своето несъгласие картата му да бъде подновена.

  Краен срок за погасяване на задълженията при карта тип "револвираща"

  • датата, посочена в извлечението
  • всяко 15-то число на календарния месец (първият работен ден след 15-то число на месеца)

  Погасяване на задълженията:

  Сметка на Дайнърс Клуб България за погасяване на дължимите суми при Първа инвестиционна банка:
   BG30 FINV 9150 10BG DINERS.