Каква е минималмата месечна вноска на картата ми?

Ако картата Ви е тип „charge” е нужно да заплатите цялата сума похарчена през отчетния период до или на датата, посочена в извлечението.

Ако сте предпочели карта тип „револвираща” – до 15 число всеки месец трябва да заплатите минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. 

Безплано може да правите справки за вашата карта Diners Club през онлайн платформата ни MyDinersClub.


 

Назад