Имам надвнесена сума по картата Diners Club - може ли да се върнете по моя сметка в EUR, или друга различна валута в друга банка, различна от Fibankl?

Надвнесена сума може да се възстанови по всяка сметка посочена от вас. Единствено е необходимо е да попълните нужните документи в офис на Fibank, където да посочите IBAN за връщане на надвнесена сума/депозит и тя ще ви бъде върната в срок от 30 дни от датата на закриване на картата.

 

Назад