Как ще се разпредели общият кредитния лимит при издаване на допълнителна кредитна карта Diners Club?

Кредитният лимит по всяка кредитна карта Diners club е индивидуален. Необходимо е титулярят на партидата да направи разпределение на общо отпуснатия му кредитен лимит. 


 

Назад