Кога ще мога да използвам внесените средства по моята карта Diners Club?

Вноски по карти Diners Club, внесени до 16:00 часа се отразяват в същия ден. 

Вноски по карти Diners Club след 16:00 часа се отразяват по картата на следващия работен ден след 11:00 часа.

 

Назад