Корпоративна кредитна карта Evolve

Корпоративна кредитна карта Evolve

Улеснете Вашия бизнес като издадете корпоративна кредитна карта Diners Club Classic на Вас и/или Ваши служители.

Вземете кредитна карта Business Evolve и се възползвайте от предимствата на два световни бранда - Diners Club и Mastercard. Сами избирате с коя платежна система да заплатите и разполагате с една пластика, един ПИН код и общ кредитен лимит, за да имате максимално улеснение при използване на картата.


 • Осигурени оборотни средства;

 • Възможност да теглите и пазарувате навсякъде по света 24 часа в денонощието;

 • Отчетност за всяко плащане чрез извлечение по сметката;

 • Безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие до 35 000 USD.

 • Бонус програми
 • Кандидатстване
 • Документи
 • Такси и комисионни
 • Допълнителна информация
 • VIP летищни салони

  Времето между полетите може да е по-приятно с кредитни карти Diners Club и възможността за достъп и консумация до над 1000 летищни салона в целия свят. Всеки салон предлага на своите посетители разнообразие от освежаващи напитки, леки закуски, достъп до интернет, развлекателни издания.
  Виж още

  Застраховка

  Картата Diners Club носи уникално чувство за сигурност със застрахователна полица при пътуване в чужбина и полица за застраховка за злополука, която се активира чрез редовното използване на картата на местата за продажба.
  Виж още

  Wi-Fi програма

  Останете „онлайн“ навсякъде по света с Вашата кредитна карта Diners Club! Имаме удоволствието да Ви уведомим, че добавяме още една привилегия за нашите клиенти, а именно възможност за използването на безплатен Wi-Fi достъп от над 65 милиона точки в 180 държави. Сега може да бъдете винаги „онлайн“ независимо за къде пътувате.
  Виж още

  Гратисен период и заплащане на задължение

  Револвиращи кредитни карти Evolve First Lady Red предлагат безлихвен гратисен период до 45 дни за покупки и теглене на пари в брой. Възползвайте се от възможноста да увеличите разполагаемите си средства без лихва до 45 дни всеки месец. Крайната дата за погасяване на задължения по кредитната карта е посочена в месечното извлечение и е всяко 15-то число на календарния месец.
  Виж още
 • Можете да кандидатствате за издаване на корпоративни кредитни карти Evolve, ако представлявате юридическо лице, регистрирано в България минимум 1 година по-рано. Искане за корпоративна карта можете да подадете, като посетите клон на Fibank.

  След разглеждане на искането и одобрение за кредитен лимит ще получите картата си в предварително избран от вас офис в срок до 3 работни дни за град София и до 5 работни дни за страната, след потвърждение от ваша страна по телефона.                                   

  Необходими документи:

  1. Искане за издаване на корпоративна кредитна карта (по образец на Дайнърс клуб България АД);
  2. Лична карта и копие или Международен паспорт и копие на представляващото фирмата лице;
  3. Лична карта и копие на картодържател към корпоративната карта;
  4. Фирмени документи:
  • Първоначална съдебна регистрация;
  • Удостоверение за актуално състояние;
  • Годишен финансов отчет (Баланс и ОПР);
  • Възможно е изискването на документи извън посочените.
 • Искане за издаване на карта

  Договор за charge карти

  Договор за револвиращи карти

  Общи условия за ревовиращи корпоративни кредитни карти

  Общи условия за револвиращи карти

  Застрахователен Сертификат

  Речник на стандартизирани термини

  Информация за такси

 • Извадка от Тарифата за такси и комисиони на Дайнърс клуб България АД

                                         

  Издаване на карта: 
  без такса
  Месечна членска такса:
  6,50 лв.
  Такси:
  • плащане при търговец - без такса;
  • теглена на суми в брой от банкомат - 4 лева + 3%;
  • теглене на суми в брой в клон на Fibank - 5% от сумата;

  Запознайте се с Тарифа на Дайнърс клуб България


 • Изберете карта Diners Club в зависимост от индивидуалните Ви предпочитания и потребности!


  • Револвираща карта

   С тази карта имате възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

  • Charge карта

   Изберете този тип карта, ако предпочитате да покривате изцяло направените с картата разходи в рамките на безлихвения гратисен период до 60 дни. След като погасите задължението, имате възможност отново да ползвате пълния размер на кредитния си лимит