Търговец Пояснения Отстъпка Адрес На картата Статус
FiHealth Медицински център 5% / 7%

София, ул. Професор Александър Фол 2, вх.В

Виж на картата
Клиника Недялков Стоматологични услуги 7% / 10%

София, бул. Княз Дондуков-Корсаков 105, ап.1

Виж на картата
Медицински център Димитров Медицински център 10% / 10%

гр. София, ж.к. "Младост", ул. "Д-р Стоян Чомаков" 2

Виж на картата